Sxi Contest là sân chơi nhỏ trên Facebook dành cho các bạn mẫu ảnh. Đây là cuộc thi ảnh đơn được tổ chức hàng tháng, mọi cá nhân đều có thể tham gia. Mẫu ảnh nữ trong hình được bình chọn sẽ đoạt danh hiệu Sxi Miss December, Sxi Miss January, … (về sau có thể mở rộng cho nam).

Sxi_logo

Thể lệ chung:

  • Thí sinh phải là người mẫu trong ảnh và không có tranh chấp về bản quyền ảnh
  • Hình dự thi có thể theo bất kỳ phong cách nào (trừ ảnh nude), miễn có nhân vật nữ và thấy mặt, không ghép nhiều hình, không ghi text trừ logo của ekip
  • Thí sinh gửi hình (tối đa 3 tấm) về email: BTCthianh@gmail.com trước ngày 20 hàng tháng, ghi rõ dự thi tháng nào
  • Trong email ghi rõ họ tên, năm sinh, chiều cao, số đo, tỉnh/thành, điện thoại, link FB của model
  • Trong email ghi rõ link FB của: model, photographer, makeup, stylist.
  • Hình sẽ được post trong group https://www.facebook.com/groups/TimNguoiMau/
  • Kết quả sẽ được công bố vào cuối mỗi tháng
  • Hình được BGK chọn sẽ đoạt danh hiệu “Photo of the Month” và nhân vật nữ đoạt Sxi Miss [month]
  • BTC có quyền loại những ảnh không phù hợp

BGK:

Giải thưởng Sxi Miss August (2014):

  • 1 Voucher đồng hồ Titan trị giá 2,5 triệu đồng

Sxi Miss May (2014):

Sxi Miss April (2014):

Sxi Miss March (2014):

Sxi Miss February (2014):

Sxi Miss January (2014):

Sxi Miss December (2013):