Website TimNguoiMau.com là nơi tạo điều kiện cho các bạn model, photo model, PG, DJ, stylist, makeup, photographers, designer,… tự giới thiệu để giao lưu và tăng khả năng kết nối về công việc.

Website không chịu trách nhiệm về các hoạt động của những cá nhân có profile đăng trên TimNguoiMau.com. Ban quản trị có quyền ngưng đăng profile khi cần thiết.

Việc hiển thị các thông tin cá nhân như địa chỉ email, Facebook, số phone,… là do chủ profile quyết định. Chúng tôi khuyến cáo nên cẩn thận khi công bố rộng rãi các thông tin đó để tránh bị làm phiền.

Các profile có thể hiển thị công cộng hoặc hạn chế bằng password (những ai được chủ profile cung cấp password mới xem được).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Mr. Khôi TAK (khoi@timnguoimau.com)

Leave a Reply