Chương trình huấn luyện Catwalk-4-Real-Life:

  • Đối tượng: từ 16 tuổi trở lên, không giới hạn về giới tính, chiều cao
  • Mục tiêu: giúp tự tin hơn trong cuộc sống
  • Nội dung: kỹ năng catwalk, giải phóng cơ thể, tạo dáng trước ống kính
  • Thời lượng: 1 tháng (khóa căn bản)
  • Địa điểm: Q1 –
  • Lịch học: Tối 2-4-6 (19g-21g)

Catwalk4RealLife_logo2

Leave a Reply